Hoe verloopt een coachgesprek?

Het eerste gesprek is een intake en kennismaking, vaak praten we al door over de coachvraag die jij hebt of die je in dit gesprek aangeeft. Het eerste gesprek duurt circa 45 minuten.
Na afloop van dit eerste gesprek stellen we vast of we van beide kanten verder willen, of ik de juiste persoon voor jou ben en wat het plan zal zijn.

Waar voeren we coachgesprekken

Dat kan op twee manieren: we spreken af op locatie, in de meeste gevallen bij jouw werkgever of wanneer dat lastig is op een locatie centraal.
Of we ontmoeten elkaar virtueel. In een online omgeving, zoals bijvoorbeeld Skype of Zoom voeren wij het gesprek.

Hoeveel gesprekken voeren we dan?

Meestal voeren we zo’n 5 tot 7 gesprekken. Meer kan ook, maar altijd in overleg. Een coachgesprek duurt 1 tot 1,5 uur en vindt bij face-to-face gesprekken tweewekelijks plaats.
Tussen de gesprekken ga je aan de slag met nieuwe inzichten. Wanneer je wilt kun je aan de slag met opdrachten. Heb je tussentijds vragen dan ben ik per mail altijd bereikbaar.

Online coaching

In combinatie met face-to-face coaching is het mogelijk je te ondersteunen met digitale hulpmiddelen, zoals mail, sms/whatsapp (eCoaching) of online contact via bijvoorbeeld Zoom of Skype (Online Coaching).

De voordelen van een gecombineerde aanpak ligt in het frequentere contact met jou. Juist door meer contactmomenten is het mogelijk om sneller jouw doel te bereiken. Met kleine, frequente opdrachten kunnen kleine behapbare stappen gemaakt worden.
Daarnaast kunnen we makkelijker inhaken op wat er bijvoorbeeld op het werk is gebeurd, anders dan dat we dat pas na 1 of 2 weken kunnen.
Over het algemeen duurt een online contact via Skype of Zoom circa 1 uur. De ervaring leert dat contact op deze manier vaak veel intensiever is.

Een online traject is bij voorkeur in combinatie met face-to-face gesprekken die worden afgewisseld met mail, sms/chat en online (video) contact.
Ik vind een goed persoonlijk contact belangrijk. Naast face-to-face coaching is eCoaching en Online Coaching daarbij een goede ondersteuning.

Een voordeel van eCoaching en Online Coaching is dat een eventuele reisafstand geen belemmering is.


Er is binnen veel organisaties budget voor het vergoeden van coaching.

Vraag er eens naar bij jouw werkgever.

Aan het einde van het coachingstraject vindt er dan vaak een evaluatie plaats met jou, de werkgever en de coach. De werkgever betaalt? Jij bepaalt! Over de aard, strekking en inhoud van evaluaties met jouw werkgever vindt altijd overleg plaats met de jou. Het laatste woord daarin heb jij.

Het tarief voor bedrijven is € 125,00 per uur excl. 21% btw.
Het tarief voor particulieren is € 85,00 per uur incl. btw.