Privacy verklaring

Privacy verklaring

Je bezoekt mijn website voor meer informatie. Misschien vraag je ook informatie aan via de contactpagina. Daarbij laat je online persoonlijke gegevens achter.

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. 

Deze verklaring heb ik geprobeerd zo beknopt, transparant en helder mogelijk te laten zijn.

Waar komt het op neer:

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld
Als je een kennismakings-gesprek aanvraagt via de button naar het contactformulier of een verzoek om meer informatie, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoons-gegevens gaat het precies?
Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van mijn diensten worden je persoons-gegevens verwerkt: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en een e-mailadres.

Waarom worden die opgevraagd?
Om contact met je op te nemen, om de dienstverlening te kunnen uitvoeren, om te zijner tijd nieuwsbrieven te versturen of anderszins te informeren over het aanbod.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?
Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • mijn accountant, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
  • website hoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren 

Wat gebeurt er terwijl je surft?
Er worden op dit moment op mijn website (nog) geen technische en functionele cookies gebruikt. Evenmin maak ik op dit gebruik van een Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden, waaronder het IP-adres van je computer.

Je gegevens zijn goed beveiligd
Bedrijfs- en/of persoons-gegevens die bij aanvang van de opdracht verstrekt zijn, worden bewaard in een bestand dat alleen toegankelijk is voor Dienstverlener en voor de accountant die Dienstverlener controleert.

Persoonlijke documenten van opdrachtgevers worden maximaal twee jaar digitaal bewaard in een map op een lokale computer of beveiligde cloudapplicatie. 

Met uitzondering van de wettelijke verplichting om mijn administratie inclusief facturen zeven jaar te bewaren.

Je hebt het recht op ieder moment inzage te krijgen in de geregistreerde gegevens en documenten en je hebt het recht om deze te laten verwijderen.

Corrie van Nieuwkerk
Mei 2018