DiSC Gedragsstijlen

DiSC Gedragsstijlen

Onderdeel van een coachingstraject kan het invullen van je eigen DiSC profiel zijn. Een Everything DiSC® assessment bestaat uit een lijst van verklaringen en opmerkingen. Het is aan jou om aan te geven in welke mate je het eens bent met deze verklaringen.

Jouw profiel kunnen we tijdens de coachingsgesprekken uitgebreid bespreken.

Wil je weten hoe mensen in teams naar elkaar kijken? Hoe jij en anderen omgaan met problemen, uitdagingen en veranderingen. Wil je je eigen sterke punten én die van anderen leren waarderen. De verschillen tussen mensen benutten? Je bewust worden van je eigen gedrag en het gedrag van de ander? Wil je met andere ogen naar collega’s leren kijken? 

Wat is een (DiSC) gedragsstijl?

Het Everything DiSC assessment is géén persoonlijkheidstest.
Wat is het dan wel?
DiSC zegt iets over gedragsvoorkeursstijlen.
In het dagelijks leven kun je verschillende gedragsstijlen observeren. Als je nadenkt over je collega’s, vrienden of familieleden, ontdek je hoe verschillende soorten gedrag‐ en communicatiestijlen zijn waar te nemen.
De meeste mensen maken gebruik van twee stijlen.

Het invullen van jouw DiSC profiel is geen doel op zich. Het geeft je inzicht in jouw DiSC voorkeursstijl en die van jouw collega’s en kan je helpen om met elkaar in gesprek te gaan. Om beter aansluiting te vinden.

Meer weten?
Bel of mail mij gerust. Ik help je graag verder.

Ik ben gecertificeerd om DiSC profielen af te nemen.